Byggsemestern 2024

Publicerad:

I Västerbottens län förläggs byggsemestern med 4 veckor i en följd inom tidsperioden 8 Juli - 2 augusti  2024, dvs veckorna 28-31.
Semestern är enligt lag 25 semesterdagar. Resterande semesterledighet förläggs efter samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren som följer denna rekommendation, anses ha fullgjort sin primära förhandlingsskyldighet enl MBL § 11 angående semesterns förläggning.

OBSERVERA: Önskar arbetsgivaren avvika från rekommendationen, kvarstår däremot hans primära förhandlingsskyldighet gentemot resp. lokalavdelning inom Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Uppdaterad: