Byggnads Västerbotten

Södra Lappland

Ordförande
Rickard Eriksson
E-post: byggnadssodravb@gmail.com

Kretsansvarig
Thomas Rolén
E-post:  thomas.rolen@byggnads.se

Uppdaterad: