Aktuellt

  • Principöverenskommelse träffad mellan Byggnads regioner och NCC

    Byggnads regioner och NCC har träffat en principöverenskommelse gällande lönemodeller. För att överenskommelsen ska bli giltig måste den antas av Byggnads samtliga elva regioner.

  • Vi flyttar!

    Fredagen den 26 augusti så flyttar vi från Portalgatan 32 till Stallängsgatan 17A i Uppsala.

  • Ny tilläggsförsäkring

    I dagarna kommer du att få ett brev angående tecknande av ny tilläggsförsäkring gällande Sjuk- och efterlevandeförsäkring. Läs mer här.

Uppdaterad: