Höjd reskostnadsersättning och traktamente för Glasmästeriavtalet

Glasmästeriavtalet – information till hängavtalsbundna företag

Höjd reskostnadsersättning och traktamente

Publicerad:

Som en följd av ett antal ändringar i skattelagstiftningen så höjs ett antal belopp i Glasmästeriavtalet. Ändringarna gäller från den 1 januari 2023.

De belopp som ändras är följande:

Reskostnadsersättning – Glasmästeriavtalet § 6 a)
·         Reskostnadsersättningen höjs från 1,85 kr per kilometer till 2,50 kr per kilometer.

·         Den maximala ersättningen per dag höjs från 360 kr per dag till 390 kr per dag. 

Traktamente – Glasmästeriavtalet § 6 b 2)
Traktamentsersättningarna höjs till följande:

Vid tjänsteresa                   Inkomstår 2023
Hel dag                                  260 kronor
Halv dag                                130 kronor
Efter tre månader                182 kronor
Efter två år                            130 kronor
Nattraktamente                   130 kronor   

Reducering av traktamentet – Glasmästeriavtalet § 6 b 3)
Om arbetsgivaren tillhandahåller nedanstående måltid reduceras traktamentet enligt följande:

Arbetsgivaren tillhandahåller:           Reducering av traktamente
Frukost                                                        52 kronor
Lunch eller middag                                   91 kr
Lunch och middag                                    182 kr
Frukost, lunch och middag                      234 kr

Med vänlig hälsning

Byggnads

 

     

 

Uppdaterad: