Fotograf: Byggnads

Nytt Entreprenadmaskinavtal klart

Idag har Byggnads och motparten Maskinentreprenörerna enats om ett nytt Entreprenadmaskinavtal. Avtalet omfattar ca 4000 anställda och innehåller bland annat löneökningar på 7,4 procent, säkrad reseersättning och åtgärder för bättre arbetsmiljö. Med det är samtliga Byggnads kollektivavtal färdigförhandlade.

Publicerad:

         Nu är vi i mål med vårt sista avtal och kan se tillbaka stark avtalsrörelse där vi både gett                 medlemmarna välbehövliga löneökningar och tagit stora steg för mer ordning och reda i               byggbranschen. Vi har visat att den svenska arbetsmarknadsmodellen levererar och att                 byggnadsarbetarna alltid kommer vara en kraft att räkna med, säger Johan Lindholm,                     förbundsordförande Byggnads.

 

         Utan kran- och maskinförarna skulle ingenting bli byggt i Sverige och det är med stolthet               jag kan säga att vi tillsammans fått till ett riktigt bra avtal. Det nya avtalet innehåller en                   rad förändringar som både ger bättre arbetsmiljö, gör den enklare att kombinera jobb                   och familjeliv samt ger mer pengar i plånboken för våra medlemmar, säger Torbjörn                       Hagelin, avtalssekreterare Byggnads.

 

Det nya avtalet innehåller bland annat

·         Löneökningar enligt märket på 7,4 procent från 1 juni 2023 till 31 maj 2025. Det innebär                en löneökning på totalt 2 528 kr i månaden över två år.

·         Nytt system för att ytterligare utveckla lönerna i kran- och maskinföraryrket.

·         Säkrad reseersättning på 25 kronor milen, även för alla som åker till arbetsplatsen via                    företagens lokaler.

·         Höjd pensionsavsättning.

·         Krav på att installera klimatanläggning i alla hytter senast juni 2024.

·         Bättre regler för avlösning som gör det enklare att kombinera jobb och familjeliv.

·         Svensk byggkontroll – en helt ny partsgemensam kontrollfunktion som effektivt och                         snabbt granskar företag och underentreprenörer.

Mer information om avtalets innehåll publiceras på www.byggnads.se

Uppdaterad: