Fotograf: Byggnads

Svensk Byggkontroll

Svensk Byggkontroll är ett branschtäckande kontrollsystem för att stoppa fusk och arbetslivskriminalitet i byggbranschen. Kontrollerna fungerar också som ett stöd för företag som vill göra rätt.  

Svensk Byggkontroll syftar till att du som arbetar eller har företag i bygg- och installationsbranschen känner dig trygg med att branschen är rättvis.   

Publicerad:

Har du frågor om en faktura från Byggnads på tillsynsavgiften, kontakta faktura@svenskbyggkontroll.se 

Tel. 010-601 17 99

Mer information finns på svenskbyggkontroll.se  

Uppdaterad: