Fotograf: Byggnads

Workers` Memorial Day 28 april

Idag tänker vi på alla som inte kommer hem efter jobbet till sina nära och kära.

Publicerad:

Idag tänker vi på alla som inte kommer hem efter jobbet till sina nära och kära.

·         Varje år dör cirka 3 000 personer i förtid på grund av sjukdomar eller skador till följd av                  jobbet.

·         2022 omkom 13 personer i olyckor i anslutning till byggverksamhet i Sverige.

·         Asbest har varit förbjudet sedan 1982 men fortfarande dör varje år hundratals människor             i  asbestrelaterade sjukdomar.

·         En rapport från arbetsmiljöverket 2018 visade att i princip samtliga granskade
          dödsolyckor  hade kunnat undvikas med ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete
           och säkerhetskultur.

Byggbranschen fortsätter att toppa statistiken över dödsolyckor på arbetsplatsen. Trots regeringens nollvision är antalet dödsfall oförändrade över tid. Dödsolyckor och olyckor både kan och ska förhindras. Att alla ska få komma hem efter arbetsdagen, måste vara en självklarhet i Sverige år 2023!

Uppdaterad: