Byggnadsarbetare tittar på ritning.

Lösen – löneunderlag

Arbetsgivare med hängavtal

Byggföretag som har tecknat hängavtal med Byggnads kan logga in genom en företagsinloggning.

Där kan du bland annat : 

  • Leverera Lösen-filer
  • Hämta Excelmall för manuell lönerapportering
  • Lämna Lösen-rapportering via webbformulär
  • Ta del av aktuell avtalsinformation

Företag som tecknar nya avtal får sina inloggningsuppgifter skickade i brev efter att avtal har tecknats.

Logga in

Läs mer om Lösen

För företag som har tecknat hängavtal med Byggnads

Har du några problem när det gäller att logga in, hämta eller lämna filer, ta kontakt med den region som du har tecknat avtal med.

Kontakta den av Byggnads regioner som du är verksam i.

För företag som är medlemmar i Byggföretagen & Maskinentreprenörerna:

Vänligen ta kontakt med dem för lösenord och eventuella frågor. För kontaktuppgifter och inloggningssida gå in på:

Lösenredovisning medlemsföretag Byggföretagen & Maskinentreprenörerna

Uppdaterad: