Byggnads Örebro Värmland

Avtalsteckning 2019

Byggavtalet
Avtalsteckning sker på våra kontor på respektive ort med start kl 9.00 och avslut ca kl 12.00. Alla Handlingar ska vara regionen tillhanda senast angivet datum för att avtalsteckning ska ske. Om kompletta handlingar är tillhanda för sent erbjuds avtalsteckning nästkommande datum. Alla handlingar förutom avtal lämnas ut digitalt.

Övriga avtal
Avtalsteckning sker på våra kontor på respektive ort och
hanteras löpande som tidigare.

Underlag mailas till: orebro-varmland@byggnads.se

 

Vecka Avtalsteckning Sista datum för
handlingar
Kontor
 2019      
 v11  15 mars  11 mars  Karlstad
 v13  29 mars  25 mars  Örebro
 v15  12 april  8 april  Karlstad
 v17  26 april  23 april  Örebro
 v18  3 maj  26 april  Karlstad
 v20  17 maj  13 maj  Örebro
 v21  24 maj  20 maj  Karlstad
 v24  14 juni  10 juni  Örebro
 v26  28 juni  24 juni  Karlstad
 v27  5 juli  1 juli  Örebro
 v33  16 aug  12 aug  Örebro
 v35  30 aug  26 aug  Karlstad
 v37  13 sep  9 sep  Örebro
 v39  27 sep  23 sep  Karlstad
 v41  11 okt  7 okt  Örebro
 v43  25 okt  21 okt  Karlstad
 v45  8 nov  4 nov  Örebro
 v47  22 nov  18 nov Karlstad 
 v49  6 dec  2 dec  Örebro
 v51  20 dec  16 dec  Karlstad

 

Avtalstecknare Avtal Kontor
Patrik Hjelm TIA Region
Jari Viitakangas BYGG; PLÅT Karlstad
Patrik Nyström BYGG Karlstad
Jenny Svensson BYGG; GLAS Örebro
Mattias Andersson BYGG Örero
Granskad: