Byggnads Örebro Värmland

Hantering inför avtalsteckning

Följande handlingar behöver Byggnads Örebro-Värmland få in, innan datum för avtalsteckning görs upp.

Underlag mailas till: orebro-varmland@byggnads.se

 • Registreringsbevis från bolagsverket inte äldre än 12
  månader
 • F- skattsedel, registerutdrag på godkänd f-skatt, inte äldre än 12 månader, www.skatteverket.se

 • Uppgifter på dina beställare, arbetsplatsadress och vilket arbete som ska utföras

 • Egna entreprenader – arbetsplatsadresser och vilka arbeten som ska utföras

 • Anställningsbekräftelser/avtal på samtliga arbetstagare

 • Om företaget redan har fora försäkring avtalsnumret ( sju siffror)annars ett färdig ifyllt formulär med alla uppgifter och anställda.

 • Företagshälsovårdsavtal. FH avtalet skall uppfylla Byggnads företagshälsovårdspolicy

 • Kontaktuppgifter på firmatecknare samt företaget, telefonnummer, adress, besöksadress och E post

 • Vi tar ut en administrationsavgift på för närvarande 2839 kr exklusive moms per år.

Uppdaterad: