2023

 • Fyllnadsval Vice ordförande i regionen

  Nominering avslutas, varvid valet genomförs på regionens höstmöte 2 december. För att valberedningen ska ha ett genomarbetat förslag tar valberedningen ändå tacksamt emot förslag från kretsarna fra...

 • Nominering av Avtalsråd

  Nominering av ordinarie ledamöter och suppleanter till avtalsrådet ska ske vid regionens sista regionfullmäktige för året och mandattiden gäller för två kalenderår. Regionens fullmäktige har utifr...

 • Fyllnadsval ordförande regionala ungdomskommittén

  Byggnads GävleDalas valberedning informerar att stoppdatum för nominering av fyllnadsval till ordförande i regionala ungdomskommittén är: fredag den 6 oktober. På Höstmötet den 2 december 2023 görs vale...

 • Nominering Avtalssekreterare

  Byggnads GävleDalas valberedning informerar att stoppdatum för nominering av avtalssekreterare förbundet är: fredag den 6 oktober. På Höstmötet den 2 december 2023 fastställs vem regionen ska nominera. Nominer...