Byggnads GävleDala

Fotograf: Terese Perman

Ferielön 2018-2019

Överenskomna lönerekomendationer mellan parterna vid feriearbete.

Byggavtalet

Gäller från och med läsårets slut 2018 till och med läsårets slut 2019.

 • Elev som genomgått andra året på gymnasiet: 97 kr/tim.
 • Elev som genomgått första året på gymnasiet: 88 kr/tim.
 • Övriga: 78 kr/tim.

Semesterersättning enligt lag skall utgå.

 

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Gäller från och med läsårets slut 2018 till och med läsårets slut 2019.

För feriearbetande elever som påbörjat eller ska påbörja studier på VVS- och Fastighetsprogrammet eller annan likvärdig utbildning.

 • Elev som genomgått andra året på gymnasiet: 97 kr/tim. eller 16 880 kr/månad.
 • Elev som genomgått första året på gymnasiet: 86 kr/tim. eller 14 960 kr/månad.
 • Elev från grundskola som sökt VVS- och Fastighetsprogrammet: 76 kr/tim. eller 13 225 kr/månad.

Semesterersättning enligt lag skall utgå.

 

Plåt- och ventilationsavtalet

Gäller från läsårets slut 2018 till och med läsårets slut 2019.

 • Elev som genomgått andra året på gymnasiet: 104,30 kr/tim.
 • Elev som genomgått första året på gymnasiet: 88,30 kr/tim.
 • Övriga: 80,25 kr/tim.

Semesterersättning enligt avtal (13,2%) skall utgå.

 

Entreprenadmaskinavtalet

 • Elev som genomgått andra året på gymnasiet: 100,00 kr/tim.
 • Elev som genomgått första året på gymnasiet: 90,00 kr/tim.
 • Övriga: 78,00 kr/tim.

Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt kollektivavatlets regler.

 

 

Uppdaterad: