Byggnads GävleDala
Byggnads GävleDala regionfullmäktiges årmöte 25 mars 2017. Regionordförande Kim Söderström avtackar Åke Morelius som lämnar uppdraget som revisor samt Alf Hinders som avgår från styrelsen

Byggnads GävleDala regionfullmäktiges årmöte 25 mars 2017. Regionordförande Kim Söderström avtackar Åke Morelius som lämnar uppdraget som revisor samt Alf Hinders som avgår från styrelsen.

Fotograf: Kalle Sätterström

Valda ledamöter hösten 2020/ våren 2022

Ledamöterna är registrerade i den medlemskrets de tillhör, och blivit valda på senaste årsmötet.

Uppdaterad: