Byggnads GävleDala regionfullmäktiges årmöte 25 mars 2017. Regionordförande Kim Söderström avtackar Åke Morelius som lämnar uppdraget som revisor samt Alf Hinders som avgår från styrelsen

Byggnads GävleDala regionfullmäktiges årmöte 25 mars 2017. Regionordförande Kim Söderström avtackar Åke Morelius som lämnar uppdraget som revisor samt Alf Hinders som avgår från styrelsen.

Fotograf: Kalle Sätterström

Valda ledamöter hösten 2022/ våren 2023

Ledamöterna är registrerade i den medlemskrets de tillhör, och blivit valda på senaste årsmötet.

Uppdaterad: