Aktuellt

 • Extra Regionfullmäktige

  Då Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm valdes till ny LO-ordförande har förbundsstyrelsen kallat till extra förbundsfullmäktige på Rönneberga den 19 november 2024 där valet av ny förbund...

 • Byggnads & Rönneberga Open 2024

  Den 12 – 15 september är det dags att utse Byggnads bästa golfspelare 2024. Byggnads tillsammans med Rönneberga anordnar för sjunde året en golftävling i Stockholm

 • Ledig tjänst

  Byggnads GävleDala söker ombudsman

 • Regionfullmäktige håller årsmöte

  Lördag den 23 mars 2024, Dalarna Science Park, Forskargatan 3 Borlänge, klockan 09.30, 

 • Fyllnadsval Vice ordförande i regionen

  Nominering avslutas, varvid valet genomförs på regionens höstmöte 2 december. För att valberedningen ska ha ett genomarbetat förslag tar valberedningen ändå tacksamt emot förslag från kretsarna fra...

 • Nominering av Avtalsråd

  Nominering av ordinarie ledamöter och suppleanter till avtalsrådet ska ske vid regionens sista regionfullmäktige för året och mandattiden gäller för två kalenderår. Regionens fullmäktige har utifr...

 • Fyllnadsval ordförande regionala ungdomskommittén

  Byggnads GävleDalas valberedning informerar att stoppdatum för nominering av fyllnadsval till ordförande i regionala ungdomskommittén är: fredag den 6 oktober. På Höstmötet den 2 december 2023 görs vale...

 • Nominering Avtalssekreterare

  Byggnads GävleDalas valberedning informerar att stoppdatum för nominering av avtalssekreterare förbundet är: fredag den 6 oktober. På Höstmötet den 2 december 2023 fastställs vem regionen ska nominera. Nominer...

 • Rapport om kortare arbetstid

  Under hösten så har styrelsen i Byggnads GävleDala behandlat en rapport om arbetstidens utveckling som heter ”Dags för kortare arbetstid?” Rapporten har skrivits av regionens vice ordförande Lars Jonsson som ett...

 • Nominering av Förbundssekreterare

  Då det på kongressen tidigare i år beslutades att hålla en digital extrakongress 2023 för val av förbundssekreterare vill den regionala valberedningen från GävleDala informera om följande:

Uppdaterad: