Aktuellt

 • Fyllnadsval Vice ordförande i regionen

  Nominering avslutas, varvid valet genomförs på regionens höstmöte 2 december. För att valberedningen ska ha ett genomarbetat förslag tar valberedningen ändå tacksamt emot förslag från kretsarna fra...

 • Nominering av Avtalsråd

  Nominering av ordinarie ledamöter och suppleanter till avtalsrådet ska ske vid regionens sista regionfullmäktige för året och mandattiden gäller för två kalenderår. Regionens fullmäktige har utifr...

 • Fyllnadsval ordförande regionala ungdomskommittén

  Byggnads GävleDalas valberedning informerar att stoppdatum för nominering av fyllnadsval till ordförande i regionala ungdomskommittén är: fredag den 6 oktober. På Höstmötet den 2 december 2023 görs vale...

 • Nominering Avtalssekreterare

  Byggnads GävleDalas valberedning informerar att stoppdatum för nominering av avtalssekreterare förbundet är: fredag den 6 oktober. På Höstmötet den 2 december 2023 fastställs vem regionen ska nominera. Nominer...

 • Rapport om kortare arbetstid

  Under hösten så har styrelsen i Byggnads GävleDala behandlat en rapport om arbetstidens utveckling som heter ”Dags för kortare arbetstid?” Rapporten har skrivits av regionens vice ordförande Lars Jonsson som ett...

 • Nominering av Förbundssekreterare

  Då det på kongressen tidigare i år beslutades att hålla en digital extrakongress 2023 för val av förbundssekreterare vill den regionala valberedningen från GävleDala informera om följande:

 • Avtalsrörelsen 2023

  Från och med 1 april 2022 har Byggnads medlemmar möjlighet att skicka in avtalsmotioner inför kommande avtalsrörelse 2023  

 • Informatör till LO Mervärde i Dalarna och Gävleborg

  Det geografiska området som du kommer att arbeta i är Dalarnas och Gävleborgs län.

 • Inställda utbildningar och UVA möten - Pga Covid-19

  Regionstyrelsen beslutade 2020-03-20 att region GävleDala ställer in alla sina utbildningar och UVA-möten fr.o.m. 2020-03-23 till 2020-05-31.  Har du funderingar så är du välkommen att ringa Byggnads G&au...

 • Löneöverenskommelse

  Företagsanpassad löneöverenskommelse mellan Peab och Byggnads 11 regioner

Uppdaterad: