Regionfullmäktige

Regionfullmäktige består av regionstyrelsen samt cirka hunda ledamöter som utses av medlemskretsarna. Regionfullmäktige är regionens högst beslutande organ och sammanträder två gånger per år. En av uppgifterna består i att välja regionstyrelse.

Bugdetmöte Regionfullmäktige

Kallade: Ordinarie regionfullmäktigeledamöter, regionstyrelse, revisorer och ombudsmän 

Välkommen till Regionfullmäktiges budgetmöte lördag den 2 december 2023, Folkets Hus Sandviken, Köpmangatan 5-7 Sandviken, klockan 09.30, kaffe serveras från 08.30, mötet avslutas med jultallrik.

Kontakta din medlemskretsordförande för samåkning. Om du har förhinder så meddela din kretsordförande som kontaktar ersättare

Handlingar till mötet kommer att skickas via mejl cirka en vecka innan mötet 

Anmälan till GävleDalas Regionfullmäktige lördag 2 december 2023

Anmälan (Obligatorisk)
 
Uppdaterad: