Regionfullmäktige

Regionfullmäktige består av regionstyrelsen samt cirka hunda ledamöter som utses av medlemskretsarna. Regionfullmäktige är regionens högst beslutande organ och sammanträder två gånger per år. En av uppgifterna består i att välja regionstyrelse.

Årsmöte Regionfullmäktige

Kallade: Ordinarie regionfullmäktigeledamöter, regionstyrelse, revisorer och ombudsmän 

Välkommen till Regionfullmäktiges årsmöte lördag den 23 mars 2024, Dalarna Science Park, Forskargatan 3 Borlänge, klockan 09.30, kaffe serveras från 08.30, mötet avslutas med lunch.

Kontakta din medlemskretsordförande för samåkning. Om du har förhinder så meddela din kretsordförande som kontaktar ersättare

Handlingar till mötet kommer att skickas via mejl cirka en vecka innan mötet 

Uppdaterad: