Byggnads GävleDala

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige består av regionstyrelsen samt cirka hunda ledamöter som utses av medlemskretsarna. Regionfullmäktige är regionens högst beslutande organ och sammanträder två gånger per år. En av uppgifterna består i att välja regionstyrelse.

Region GävleDalas Regionfullmäktige 13 november 2021

Du är vald att företräda din medlemskrets i regionfullmäktige och kallas härmed till Regionfullmäktigemöte lördag 13 november 2021, Folkets Hus Hofors klockan 09.30 kaffe serveras från 08.30.

Kontakta din kretsordförande för samåkning.

Vi ber dig att genast anmäla dig via formuläret nedan för att underlätta vår administration inför mötet.

För att delta

  • Fyll i anmälan nedan
  • Handlingar till mötet skickas till dig i början av vecka 45

Vi ser fram emot att träffa dig. Varmt välkommen!

 

 

Anmälan till GävleDalas Regionfullmäktige, lördag den 13 november 2021 kl. 09:30

Anmälan (Obligatorisk)
Uppdaterad: