Byggnads GävleDala
Deltagare i Påfarten

Fotograf: Mikael Johansson

Våra utbildningar

Detta glada gäng gick "Påfarten" i Gävle 7 juni 2016. Gå "Påfarten" du också, eller någon annan av våra fackliga kurser.

Studier Byggnads GävleDala 2021

Olika typer av studier

 • Medlemsutbildningar
 • Funktionsutbildningar (utbildning som hör till uppdraget)
 • Nätutbildningar
 • Spetsutbildningar (vidareutbildning inom området, sker ex. på Runö
  eller Rönneberga)

Medlemsutbildningar

 • Påfarten, genomförs regionalt av Byggnads
 • Vägen framåt, genomförs centralt av Byggnads
 • Medlemsutbildning LO, genomförs av ABF
 • AvtalsutbildningarMätning plåt, ventilation, ställning, plattsättning

Dessa utbildningar betalar Byggnads lön för, oftast genom ett så kallat utbildningsstipendie.

Funktionsutbildningar uppdrag på arbetsplatsen

 • Fackligt förtroendevald
 • MB-ledamot
 • Skyddsombud
 • Lagbas

Förutsätter att medlemmen utsetts till uppdraget och företaget har fått information om uppdraget, dessa utbildningar betalar företaget lön för. FFM-tid. Det vill säga samma lön som om du varit på arbetsplatsen.

Nätutbildningar

http://www.lo.se/start/det_gor_lo/facklig_utbildning/fackliga_utbildningar_pa_natet

 • Stöd för omställning
 • Pensionsboken på nätet
 • Lagen om anställningsskydd
 • Studieledighetslagen
 • Förtroendemannalagen

Funktionsutbildningar Byggnads demokrati

 • Styrelseutbildning (mötesteknik)
 • Ordförande utbildning
 • Sekreterarutbildning
 • Valberedning
 • Revisor

Denna typ av utbildningar utför ABF åt LO, Byggnads medlemmar ska gå dessa utbildningar för att stärka sig i sitt uppdrag.

Spetsutbildningar

 • Jämställdhetsakademien (Runö)
 • Kvalificerad arbetsrätt (Runö)

Våren 2021

   
4-5 mars  Starkurs för SO del 1 Gäve Inställd
22 mars Starkurs för SO del 2 Gävle Inställd
23 mars Prevention 1 Gävle Inställd
29-31 mars  MB steg 1 Digital
6-7 april Skyddsombud del 1 Digital
8-9 april Skyddsombud del 1 Digital
12-13 april FFV steg 1 Inställd
19-21 april Lagbas steg 1 Inställd
26-28 april MB steg 2 Digital
3-4 maj Skyddsombud del 2 Digital
5-6 maj Skyddsombud del 2 Digital
10-11 maj FFV steg 2 Inställd
17-18 maj Lagbas steg 2 Inställd
26-28 maj MB steg 3 Digital
3-4 juni Skyddsombud del 3 Digital
9 juni Påfarten  Inställd
10 juni  Påfarten  Inställd
11 juni Påfarten Inställd
17-18 juni Skyddsombud del 4 Digital
21 juni MB-dag Digital
     

Hösten 2021

   
27 augusti Mätarkurs Ställning Gävle
30-31 augusti FFV steg 1 Gävle
6 september De viktigaste föreskrifterna  Hofors 
10 september Mätarkurs Plattsättning Gävle
13-14 september Skyddsombud del 1-2 Gävle
15-16 september Skyddsombud del 1-2 Borlänge
20-21 september FFV steg 2  Gävle
27-28 september Skyddsombud del 3-4 Gävle
29-30 september  Skyddsombud del 3-4 Borlänge
4 oktober  Skyddsombudsdag Mora 
5 oktober Skyddsombudsdag Borlänge
6 oktober Skyddsombudsdag  Gävle
7 oktober Skyddsombudsdag Hudiksvall
18 oktober Prevention 2 Hofors
20-22 oktober  Lagbas steg 1 Gävle
10-12 november Startkurs SO  Falun 
15 november MB-dag Gävle
22-23 november Lagbas steg 2 Gävle
2-3 december  Mätarkurs Plåt Hofors 
6-7 december  Samverkan & Förändring  Hofors 
8 december Påfarten  Söderhamn
9 december  Påfarten  Gävle 
10 december  Påfarten  Borlänge 

 

Uppdaterad: