Deltagare i Påfarten

Fotograf: Mikael Johansson

Våra utbildningar

Detta glada gäng gick "Påfarten" i Gävle 7 juni 2016. Gå "Påfarten" du också, eller någon annan av våra fackliga kurser.

Studier Byggnads GävleDala 2024

Olika typer av studier

 • Medlemsutbildningar
 • Funktionsutbildningar (utbildning som hör till uppdraget)
 • Nätutbildningar
 • Spetsutbildningar (vidareutbildning inom området, sker ex. på Runö
  eller Rönneberga)

Medlemsutbildningar

 • Påfarten, genomförs regionalt av Byggnads
 • Vägen framåt, genomförs centralt av Byggnads
 • Medlemsutbildning LO, genomförs av ABF
 • Avtalsutbildningar 

Dessa utbildningar betalar Byggnads lön för, oftast genom ett så kallat utbildningsstipendie.

Funktionsutbildningar uppdrag på arbetsplatsen

 • Fackligt förtroendevald
 • MB-ledamot
 • Skyddsombud
 • Lagbas

Förutsätter att medlemmen utsetts till uppdraget och företaget har fått information om uppdraget, dessa utbildningar betalar företaget lön för. FFM-tid. Det vill säga samma lön som om du varit på arbetsplatsen.

Nätutbildningar

http://www.lo.se/start/det_gor_lo/facklig_utbildning/fackliga_utbildningar_pa_natet

 • Stöd för omställning
 • Pensionsboken på nätet
 • Lagen om anställningsskydd
 • Studieledighetslagen
 • Förtroendemannalagen

Funktionsutbildningar Byggnads demokrati

 • Styrelseutbildning (mötesteknik)
 • Ordförande utbildning
 • Sekreterarutbildning
 • Valberedning
 • Revisor

Denna typ av utbildningar utför ABF åt LO, Byggnads medlemmar ska gå dessa utbildningar för att stärka sig i sitt uppdrag.

Spetsutbildningar

 • Jämställdhetsakademien (Runö)
 • Kvalificerad arbetsrätt (Runö)

Våren 2024

   
18-20 januari Näta Konferens Ludvika
30 januari  Kretsstyrelseutbildning  Gävle
31 januari - 2 februari MB steg 1 Digital
5 februari  Plåtmätarutbildning  Gävle
6 februari  Kretsstyrelseutbildning Borlänge
12 februari Plåtmätarutbildning  Falun
20 februari Kretsstyrelseutbildning  Mora
21-23 februari  Startkurs Skyddsombud Gävle
28 februari - 1 mars MB steg 2 Digital
4-5 mars Skyddsombud dag 1-2 Gävle
7-8 mars  Skyddsombud dag 3-4 Gävle 
14-15 mars  FFV steg 1 Digital
20-22 mars  MB steg 3 Digital
4-5 april FFV steg 2 Digital
15-16 april  Samverkan & Förändring
Skyddsombud
Gävle 
17 april Påfarten Borlänge 
18 april Påfarten Hudiksvall
19 april Påfarten Gävle
17 maj Lagbasträff Gävle/Borlänge
24 maj  MB träff Digital
3 juni  Ackordsutbildning VVS Borlänge
4 juni  Ackordsutbildning VVS  Gävle 
     

Hösten 2024

   
21-23 augusti MB steg 1 Digital
19-20 september FFV steg 1 Digital
23 september De viktigaste föreskrifterna
Skyddsombud
Gävle 
25-27 september  MB steg 2 Digital
4 oktober  S-utbildning  Gävle
9-11 oktober  MB steg 3 Digital
17-18 oktober FFV Steg 2 Digital
31 oktober - 1 november FFV träff Gävle
6-8 november  Startkurs skyddsombud Falun
13-15 november Lagbasutbildning del 1 Efterfrågan 
18-19 november Skyddsombud dag 1-2 Gävle
21-22 november Skyddsombud Dag 3-4 Gävle
27 november  Påfarten Borlänge 
28 november  Påfarten Söderhamn
29 november  Påfarten Gävle 
4 december  Prevention 1 Skyddsombud Gävle
5 december  Prevention 2 Skyddsombud Gävle 
9-10 december  Lagbasutbildning del 2  Efterfrågan 
     

 

Uppdaterad: