Byggnads GävleDala

Fotograf: Mikael Johansson

Våra utbildningar

Detta glada gäng gick "Påfarten" i Gävle 7 juni 2016. Gå "Påfarten" du också, eller någon annan av våra fackliga kurser.

 Studier Byggnads GävleDala 2020

Olika typer av studier

• Medlemsutbildningar

• Funktionsutbildningar (utbildning som hör till uppdraget)

• Nätutbildningar

• Spetsutbildningar (vidareutbildning inom området, sker ex. på Runö
   eller Rönneberga)

Medlemsutbildningar

• Påfarten, genomförs regionalt av Byggnads

• Vägen framåt, genomförs centralt av Byggnads

• Medlemsutbildning LO, genomförs av ABF

• AvtalsutbildningarMätning plåt, ventilation, ställning, plattsättning

Dessa utbildningar betalar Byggnads lön för, oftast genom ett så kallat utbildningsstipendie.

 

Funktionsutbildningar uppdrag på arbetsplatsen

• Fackligt förtroendevald

• MB-

• Skyddsombudsutbildningar

• Lagbas

Förutsätter att medlemmen utsetts till uppdraget och företaget har fått information om uppdraget, dessa utbildningar betalar företaget lön för. FFM-tid. Det vill säga samma lön som om du varit på arbetsplatsen.

 

Nätutbildningar

http://www.lo.se/start/det_gor_lo/facklig_utbildning/fackliga_utbildningar_pa_natet

• Stöd för omställning

• Pensionsboken på nätet

• Lagen om anställningsskydd

• Studieledighetslagen

• Förtroendemannalagen

 

Funktionsutbildningar Byggnads demokrati

• Styrelseutbildning (mötesteknik)

• Ordförande utbildning

• Sekreterarutbildning

• Valberedning

• Revisor

Denna typ av utbildningar utför ABF åt LO, Byggnads medlemmar ska gå dessa utbildningar för att stärka sig i sitt uppdrag.

 

Spetsutbildningar

• Jämställdhetsakademien (Runö)

• Kvalificerad arbetsrätt (Runö)

Våren 2020 Utbildning Plats
     
200121 Påfarten Söderhamn
     
200219-200221 MB steg 1 Gävle
     
200311-200313 Startkurs Skyddsombud Gävle
200312 Ställningskurs Ackord Gävle
200316 Plåtkurs Ackord Hofors
200317 Påfarten Borlänge
200323-200324 Samverkan & förändring för skyddsombud Hofors
200325-200327 MB steg 2 Gävle
200326 Plattsättare Ackord Gävle
     
200401 Skyddsombud dag 1 Gävle
200402 Skyddsombud dag 1 Borlänge
200415-200417 MB steg 3 Gävle
200422 Skyddsombud dag 2 Gävle
200423 Skyddsombud dag 2 Borlänge
200428 Påfarten Gävle
     
200505 Skyddsombud dag 3 Gävle
200506 Skyddsombud dag 3 Borlänge
200511-200513 Lagbasutbildning 1 Borlänge
200514 MB dag      Borlänge/Gävle/Söderhamn  
200518-200519 FFV steg 1 Gävle
200525-200526  Lagbasutbildning 2 Gävle
200525 Skyddsombud dag 4 Gävle
200526 Skyddsombud dag 4 Borlänge
     
200601-200602  FFV steg 2 Gävle
     
Hösten 2020    
     
200820 Påfarten Söderhamn
     
200902 Skyddsombud dag 1 Gävle
200903 Skyddsombud dag 1 Borlänge
200916 Skyddsombud dag 2 Gävle  
200917 Skyddsombud dag 2 Borlänge
200921-200922 FFV steg 1 Borlänge
     
201001 Påfarten Borlänge
201005-201006 FFV steg 2 Borlänge
201005 Skyddsombudsdag Borlänge
201006 Skyddsombudsdag Gävle
201007 Skyddsombudsdag Hudiksvall
201022 MB dag Gävle
201028 Skyddsombud dag 3 Gävle
201029 Skyddsombud dag 3 Borlänge
     
201102-201104 Lagbasutbildning 1 Gävle
201104-201106 Startkurs Skyddsombud Falun
201116-201117 Lagbasutbildning 2 Gävle
201125 Skyddsombud dag 4 Gävle
201126 Skyddsombud dag 4 Borlänge
     
201210 Påfarten Gävle 
     
     
Uppdaterad: