Regionstyrelsen

Regionstyrelsen i vår region består av elva ordinarie ledamöter samt ordförande från regionens ungdomskommitté som är adjungerad.
Enligt stadgarna skall ekonomiansvarig och avtalsansvarig vara anställd funktionär och utses av regionstyrelsen.
Regionstyrelsen tillsammans med regionens personal ansvarar för den fortlöpande verksamheten. • Kim Söderström

  Ordförande

  Kim Söderström

  Telefon: 073-806 78 90

 • Lotta Jepsen Sjölander

  Vice Ordförande

  Lotta Jepsen Sjölander

  Mobiltelefon: 073-027 54 55

 • Mikael Johansson

  Ekonomiansvarig

  Mikael Johansson

  Telefon: 070-316 78 85

 • Jan Jespersen

  Avtalsansvarig

  Jan Jespersen

  Mobiltelefon: 070-945 75 93

 • Roger Hellström

  Ordinarie ledamot

  Roger Hellström

  Mobiltelefon: 073-048 52 36

 • Ordinarie ledamot

  Oscar Vikman

  Mobiltelefon: 073-560 82 80

 • Ordinarie ledamot

  Mattias Eliasson

  Mobiltelefon: 070-459 65 32

 • Ordinarie ledamot

  Johan Arkeberg
 • Ordinarie ledamot

  Kristoffer Tinnerholm
 • Ordinarie ledamot

  Anette Dahlberg
 • Ordinarie ledamot

  Micael Mohlin
 • Adjungerad ersättare

  Johan Lundin
 • Adjungerad ersättare

  Jonathan Täfvander
 • Adjungerad Ordförande regionala ungdomskommittén

  William Sundberg
Uppdaterad: