Påfarten Alla kan göra något

Fotograf: Johanna Lundström

Rätt till ledighet

Enligt studieledighetslagen kan arbetsgivaren aldrig neka en anställd ledighet för facklig utbildning. Arbetsgivaren kan däremot skjuta upp ledigheten med 14 dagar. Det betyder att ledighetsansökan måste lämnas till arbetsgivaren i tid innan utbildningen börjar.

För utbildning 1-5 dagar ansöker du minst 14 dagar i förväg och
för utbildning längre än 5 dagar ansöker du minst 6 månader i förväg.
 


 

Uppdaterad: