Pengar

Fotograf: Kalle Sätterström

Ekonomi

Regionens stipendier, och andra ersättningar 

 

Medlem som genomgår kurs kan vara berättigad till:

• Förbundets skattefria veckostipendium på 4040 kronor/vecka och
  1080 kronor/vecka från regionen.
• Förbundets beskattningsbara utbildningsbidrag på 6440 kronor/vecka
  och 880 kronor/vecka från regionen.

Till medlem som deltar i internat- eller externatkurs och förlorar
arbetsinkomst, utgår nedanstående bidrag:

• Skattefritt stipendium utgår med 125 kronor/tim, högst
  1000 kronor/dag från regionen.
• När stipendium inte kan utgå på grund av skattereglerna utbetalas
  ett skattepliktigt utbildningsarvode med 183 kronor/tim för högst
  8 tim/dag.
• I de fall medlemmen erhåller korttids studiestöd från LO
  (101 kronor/tim) utgår 27 kronor/tim från regionen.
• Vid deltagande i studiecirkeln Medlemsutbildningen på betald
  arbetstid utgår ett skattefritt stipendium med 125 kronor/tim.

Vid resor till och från cirklar och internatkurs (även internatkurser
som anordnas i regionens regi utanför länet) utgår reseersättning enligt
statliga reglementet, + 2 kronor/passagerare och mil, under förutsättning att avståndet mellan bostaden och kursplatsen överstiger 5 km. Denna rese-ersättning gäller också till och från cirklar som drivs i regionens regi och genomförs på kvällstid.

Facklig ungdomsskola, Fackets grunder ersätts med 1/5 per dag av förbunds-
plus regionens stipendium.

Medlem som är utsedd till FFM, skyddsombud eller MB-ledamot och går utbildning som kopplas till uppdraget ersätts med bibehållen lön från sin arbetsgivare. 

 

Uppdaterad: