Näta

Näta är Byggnads kvinnliga nätverk

Vi anordnar kvällsträffar och en två dagars träff för att stärka, stötta och behålla kvinnor i byggbranschen.

Vill du veta mer om Näta eller bara komma i kontakt med oss så finns kontaktuppgifterna här:

Sammankallande:
Sofie Törnblom 070-798 18 68 

Styrgruppsledamöter:
Anette Dahlberg 073-694 47 61
Amilia Fellesson 070-425 44 26 

 

Uppdaterad: