Utbildningsbroschyrer

Utbildning

Byggnads uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i övrigt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati. Uppgiften utgår från den grundläggande synen om allas lika värde och rätt.

För att uppfylla denna uppgift ska förbundet verka för att främja medlemmarnas fackliga, politiska och kulturella bildningssträvanden

För att Byggnads även i framtiden ska vara "stolta, starka och trygga" så krävs en medlemskår som är utbildad för att kunna möta de hinder som inte verkar för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati och den grundläggande synen om allas lika värde och rätt.
Den ständiga kampen mellan arbete och kapital kommer aldrig någonsin att nå sin ände så länge det finns ett förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Byggnads medlemmar har genom sitt medlemskap möjligheten att ta uppdrag i den demokratiska delen av Byggnads, medlemskretsar, regionfullmäktige etc. för att kunna företräda sina kamrater på bästa sätt så krävs utbildning för detta uppdrag på samma sätt som en yrkesutbildning krävs för att utföra exempelvis plåtslageri eller VVS-arbete på fackmannamässigt sätt.

Som medlem kanske du blir utsedd att företräda dina arbetskamrater på arbetsplatsen genom ett uppdrag som MB-ledamot, skyddsombud, lagbas etc. För dessa uppdrag finns också utbildningar för att du ska på bästa sätt kunna företräda dina arbetskamrater. Det är lika självklart att ett skyddsombud är välutbildat som att en kranförare har rätt utbildning för sina arbetsuppgifter.

Att utbilda sig är att ge sig själv en chans att växa som individ. De som håller i Byggnads kurser gör det med stor erfarenhet och anpassar kurserna efter deltagarnas behov.

 

Läs mer om Påfarten 

https://pafarten.byggnads.se/


Prova en nätutbildning

http://www.lo.se/start/det_gor_lo/facklig_utbildning/fackliga_utbildningar_pa_natetPåfarten - Intresseanmälan

Välj tillfälle (Obligatorisk)
 
Uppdaterad: