Rehab

Personalansvar kan vara tungt men det finns stöd och hjälp att få.

Tänk på:

  • Ni har fullt rehabiliteringsansvar för personalen.
  • Ni är skyldiga att individanpassa den anställdes arbete och att hjälpa till med rehabiliteringen.
  • Det finns hjälp och stöd att få från Byggnads, Företagshälsovården och AFA.
  • Vänta inte! Ta tag i problemet direkt.
  • Misstänker du att en anställd lider av tex psykisk ohälsa, missbruk, våld i hemmet eller något annat som kan vara svårt att ta upp så finns råd och stöd om hur man bäst hanterar dessa områden hos Företagshälsovården eller Byggnads Skånes rehabiliteringsansvarige.
Uppdaterad: