Byggnads Skåne

Avtalsenheten

Består av 9 ombudsmän samt enhetschef.

Enheten är att teckna och hålla ett aktuellt register över företag med kollektivavtal samt informera arbetsgivare som tecknat avtal om innehållet i respektive avtal genom hängavtalsutskick och seminarier. Enheten genomför förhandlingar för medlemmars räkning samt granskar oseriösa företag.

Uppdaterad: