Avtalsenheten

Består av 9 ombudsmän samt enhetschef.

Enheten genomför alla typer av arbetsrättsförhandlingar samt granskar företag där regionen misstänker avtalsbrott, lagbrott och oseriös verksamhet. Enheten tecknar även avtal och informerar arbetsgivare som tecknat avtal om innehållet i respektive avtal genom hängavtalsutskick och seminarier.

Uppdaterad: