Skånes Unga Byggare

Skånes Unga Byggare (SUB) arbetar med att lyfta frågor för alla under 30 i Byggnads. Vi anordnar utbildningar, hjälper lokala ungdomsklubbar att nå ut med sin verksamhet samt träffas regelbundet för att ha kul ihop.

Skånes Unga Byggare sköter informationsverksamheten ute på Skånes gymnasieskolor. En gång om året träffar man gymnasieelever på de olika byggprogrammen och berättar om byggbranschen och det fackliga arbetet Byggnads gör. Eleverna får möjlighet att ställa frågor och diskutera kring saker som varför man ska vara medlem i facket, vilka rättigheter och skyldigheter man har både som lärling men även längre fram i arbetslivet.

Ordförande

Joakim Högman

Uppdaterad: