Löneenheten

Löneenheten består av 9 ombudsmän samt enhetschef med stöd av Administrativa enheten.

Enheten arbetar med arbetsplatsbesök, arbetsplatsbevakning, löneförhandling, teknisk mätning, avstämningar, tvisteförhandlingar, mätningsunderlag, fördelningslistor, granskningsredovisning och lönestatistik, organisering. Samt genomför utbildningar i Lagar o Avtal, Lagbasutbildning, UVA-möten och studiecirklar.

Uppdaterad: