Arbetsmiljö - och utbildningsenheten

Arbetsmiljö – och utbildningsenheten består av 7 personer och enhetschef.

Arbetsmiljöarbetet innebär förebyggande arbete genom arbetsplatsbesök, genomföra utbildningar, genomföra samverkansmöte mellan AG/SO för rutiner/verktyg för sitt uppdrag samt efter behov delta på företagens skyddsombudsträffar.

I enheten finns även försäkring - och rehabiliteringsverksamheten.

Uppdaterad: