Utbildning

Studier är en viktig del av den fackliga verksamheten. Vår omvärld förändras och kraven på kunskap i det fackliga arbetet ökar. 

För att förbättra och utveckla våra arbetsförhållanden krävs det kunskap hos alla medlemmar. Den kunskapen kan varje medlem få via våra medlemsutbildningar.

Det krävs också att våra fackliga förtroendevalda får den utbildning som uppdraget kräver. Vi har därför en mängd olika funktionsutbildningar för dessa uppdrag. Målet är att alla medlemmar med förtroendeuppdrag ska ha en bred grund att stå på.

Har du frågor om utbildningar kontakta studieansvarig
Robert Nilsson, 010-601 13 57 eller maila robert.nilsson2@byggnads.se eller skane@byggnads.se

Uppdaterad: