2013

  • Från manifestationen 131107

    Byggnads Skåne hade tillsammans med Elektrikerna en manifestation för "Lika lön för lika arbete" den 7 november i Helsingborg.

  • MOTIONER TILL KONGRESSEN 2014

    Det är nu drygt ett år kvar till förbundets nästa kongress, som kommer att genomföras i Stockholm den 12-15 juni 2014. Det är redan nu dags att skriva motioner till kongressen. Alla medlemmar har rätt att skriva motioner och därmed vara med och påver...