Ledning och ledningsstöd

Ledningen består av ordförande, avtalsansvarig och ekonomiansvarig.

Ledningsstöd består av kommunikatör och facklig-politisk ansvarig.

Uppdaterad: