Byggnads Skåne
13 män

Från vänster; Bennet Justusson, Valentin Jovanovic, Jörgen Svensson, Håkan Jönsson, Niklas Edstrand, Ola Wendel, Christian Jönsson, Niclas Svanberg, Mats Preutz, Joakim Högman, Kim Thomsen, Jonas Sjöberg, Roland Wiking. Frånvarande; Håkan Andersson, Peter Olsson.

Regionstyrelsen

Nuvarande regionstyrelse valdes vid årsmötet 30 mars 2021.

Regionstyrelsen 2021 för Byggnads Skåne har följande sammansättning:

Ordinarie:
Jonas Sjöberg - ordförande, Niclas Svanberg - vice ordförande, Roland Wiking - avtalsansvarig, Valentin Jovanovic - ekonomiansvarig, Jörgen Svensson - sekreterare, Håkan Andersson, Kim Thomsen, Håkan Jönsson, Christian Jönsson, Mats Preutz, Peter Olsson, Bennet Justusson, Joakim Högman

Suppleanter:
Christoffer Lindal Strand, Christer Jan, Niklas Edstrand, Marcus Jönsson

Adjungerad från Skånes Unga Byggare:
Ola Wendel

Revisorer ordinarie:
Pär Göransson, Per Pedersen, Tommy Pettersson

Suppleanter:
Richard Hörstedt, Attilla Juhász

Arbetsutskottet – AU
Jonas Sjöberg, ordförande
Niclas Svanberg, vice ordförande
Roland Wiking, avtalsansvarig
Valentin Jovanovic, ekonomiansvarig
Jörgen Svensson, sekreterare

Vill du komma i kontakt med regionstyrelsen så skickar du e-post till skane@byggnads.se eller tar kontakt med ordförande Jonas Sjöberg.

Hur väljs Regionstyrelsen?

Byggnads Skåne är geografiskt uppdelat i 13 Medlemskretsar. Vilken krets man tillhör är baserat på var i Skåne man bor. I kretsarna väljer man ledamöter till Regionfullmäktige och nominerar till Regionstyrelsen.

Regionfullmäktiges årsmöte väljer man ledamöter till Regionstyrelsen.

Regionstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, avtalsansvarig, ekonomiansvarig, regionsekreterare samt övriga ledamöter. En representant från Skånes Unga Byggare ska vara adjungerad, det vill säga får vara med och tycka på möten men har ingen rösträtt.

Uppdaterad: