Byggnads Skåne

Regionstyrelsen

Nuvarande regionstyrelse valdes vid årsmötet 24 mars 2018.

Regionstyrelsen 2018 för Byggnads Skåne har följande sammansättning:

Ordinarie:
Jonas Sjöberg - ordförande, Niclas Svanberg - vice ordförande, Marcus Eriksson -ekonomiansvarig, Roland Wiking- avtalsansvarig, Jörgen Svensson - sekreterare, Christian Ljungdell, Kim Thomsen, Charlie Håkansson, Håkan Jönsson, Christian Jönsson, Mats Preutz, Peter Olsson, Bennet Justusson

Suppleanter:
Peter Sörem, Urban Ohlsson, Jonas Lyberg, Ola Wendel, Joakim Högman, Christer Jan, Håkan Andersson, Henrik Sjöstedt, Dan Andersson, Rickard Axtelius, Roger Nilsson, Christoffer Lindal Strand

Revisorer ordinarie:
Mattias Persson, Pär Göransson, Tommy Petersson 

Suppleanter:
Anna Glas, Richard Hörstedt, Per Pedersen

Arbetsutskottet – AU
Jonas Sjöberg, ordförande
Niclas Svanberg, vice ordförande
Marcus Eriksson, ekonomiansvarig
Roland Wiking, avtalsansvarig
Jörgen Svensson, sekreterare

Vill du komma i kontakt med regionstyrelsen så skickar du e-post till skane@byggnads.se eller tar kontakt med ordförande Jonas Sjöberg.

Uppdaterad: