16 män

Från vänster; Christer Jan, Jörgen Svensson, Roger Persson, Ola Wendel, Bennet Justusson, Kim Thomsen, Christoffer Lindal, Håkan Andersson, Mats Preutz, Niclas Svanberg, Roland Wiking, Peter Olsson, Valentin Jovanovic, Joakim Högman, Jonas Sjöberg, Christian Jönsson.

Regionstyrelsen

Nuvarande regionstyrelse valdes vid årsmötet 29 mars 2022.

Regionstyrelsen 2022 för Byggnads Skåne har följande sammansättning:

Ordinarie:
Jonas Sjöberg - ordförande, Bennet Justusson - vice ordförande, Roland Wiking - avtalsansvarig, Valentin Jovanovic - ekonomiansvarig, Jörgen Svensson - sekreterare, Niclas Svanberg, Håkan Andersson, Kim Thomsen, Håkan Jönsson, Christian Jönsson, Mats Preutz, Peter Olsson, Joakim Högman

Suppleanter:
Christoffer Lindal Strand, Roger Persson, Tomas John, Christer Jan

Adjungerad från Skånes Unga Byggare:
Ola Wendel

Revisorer ordinarie:
Pär Göransson, Per Pedersen, Tommy Pettersson

Suppleanter:
Richard Hörstedt, Attilla Juhász, Lars Olsson

Arbetsutskottet – AU
Jonas Sjöberg, ordförande
Bennet Justusson, vice ordförande
Roland Wiking, avtalsansvarig
Valentin Jovanovic, ekonomiansvarig
Jörgen Svensson, sekreterare

Vill du komma i kontakt med regionstyrelsen så skickar du e-post till skane@byggnads.se eller tar kontakt med ordförande Jonas Sjöberg.

Hur väljs Regionstyrelsen?

Byggnads Skåne är geografiskt uppdelat i 13 Medlemskretsar. Vilken krets man tillhör är baserat på var i Skåne man bor. I kretsarna väljer man ledamöter till Regionfullmäktige och nominerar till Regionstyrelsen.

Regionfullmäktiges årsmöte väljer man ledamöter till Regionstyrelsen.

Regionstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, avtalsansvarig, ekonomiansvarig, regionsekreterare samt övriga ledamöter. En representant från Skånes Unga Byggare ska vara adjungerad, det vill säga får vara med och tycka på möten men har ingen rösträtt.

Uppdaterad: