14 män

Från vänster; Ola Wendel, Håkan Jönsson, Valentin Jovanovic, Magnus Arling, Jonas Sjöberg, Christoffer Lindal Strand, Bennet Justusson, Kim Thomsen, Mats Preutz, Christian Jönsson, Roger Persson, Roger Nilsson, Charlie Håkansson, Christer Jan.

Regionstyrelsen

Nuvarande regionstyrelse valdes vid årsmötet 30 mars 2023.

Regionstyrelsen 2023 för Byggnads Skåne har följande sammansättning:

Ordinarie:
Jonas Sjöberg - ordförande, Bennet Justusson - vice ordförande, Magnus Arling - avtalsansvarig, Valentin Jovanovic - ekonomiansvarig, Christian Jönsson - sekreterare, Roger Persson - vice sekreterare, Håkan Andersson, Kim Thomsen, Håkan Jönsson, Mats Preutz, Peter Olsson, Tomas John, Christoffer Lindal Strand

Suppleanter:
Christer Jan, Roger Nilsson, Charlie Håkansson, Christoffer Jönsson

Adjungerad från Skånes Unga Byggare:
Ola Wendel

Revisorer ordinarie:
Attilla Juhász, Lars Olsson, Tommy Pettersson

Suppleanter:
Peter Sörem, Jörgen Svensson

Arbetsutskottet – AU
Jonas Sjöberg, ordförande
Bennet Justusson, vice ordförande
Magnus Arling, avtalsansvarig
Valentin Jovanovic, ekonomiansvarig
Christian Jönsson, sekreterare

Vill du komma i kontakt med regionstyrelsen så skickar du e-post till skane@byggnads.se eller tar kontakt med ordförande Jonas Sjöberg.

Hur väljs Regionstyrelsen?

Byggnads Skåne är geografiskt uppdelat i 13 Medlemskretsar. Vilken krets man tillhör är baserat på var i Skåne man bor. I kretsarna väljer man ledamöter till Regionfullmäktige och nominerar till Regionstyrelsen.

Regionfullmäktiges årsmöte väljer man ledamöter till Regionstyrelsen.

Regionstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, avtalsansvarig, ekonomiansvarig, regionsekreterare samt övriga ledamöter. En representant från Skånes Unga Byggare ska vara adjungerad, det vill säga får vara med och tycka på möten men har ingen rösträtt.

Uppdaterad: