Byggnads Skåne

Från vänster: Ola Wendel, Kim Thomsen, Christian Jönsson, Niclas Svanberg, Marcus Eriksson, Mats Preutz, Jörgen Svensson, Håkan Jönsson, Joakim Högman, Jonas Sjöberg, Mats Johansson. Frånvarande: Roland Wiking, Christian Ljungdell, Peter Olsson, Bennet Justusson.

Regionstyrelsen

Nuvarande regionstyrelse valdes vid årsmötet 23 mars 2019.

Regionstyrelsen 2019 för Byggnads Skåne har följande sammansättning:

Ordinarie:
Jonas Sjöberg - ordförande, Niclas Svanberg - vice ordförande, Roland Wiking- avtalsansvarig/ekonomiansvarig, Jörgen Svensson - sekreterare, Christian Ljungdell, Kim Thomsen, Håkan Jönsson, Christian Jönsson, Mats Preutz, Peter Olsson, Bennet Justusson, Joakim Högman

Suppleanter:
Christoffer Lindal Strand, Håkan Andersson, Rickard Axtelius, Mats Johansson

Adjungerad från Skånes Unga Byggare:
Ola Wendel

Revisorer ordinarie:
Pär Göransson, Per Pedersen

Suppleanter:
Anna Glas, Richard Hörstedt, Attilla Juhász

Arbetsutskottet – AU
Jonas Sjöberg, ordförande
Niclas Svanberg, vice ordförande
Roland Wiking, avtalsansvarig/ekonomiansvarig
Jörgen Svensson, sekreterare

Vill du komma i kontakt med regionstyrelsen så skickar du e-post till skane@byggnads.se eller tar kontakt med ordförande Jonas Sjöberg.

Hur väljs Regionstyrelsen?

Byggnads Skåne är geografiskt uppdelat i 13 Medlemskretsar. Vilken krets man tillhör är baserat på var i Skåne man bor. I kretsarna väljer man ledamöter till Regionfullmäktige och nominerar till Regionstyrelsen.

Regionfullmäktiges årsmöte väljer man ledamöter till Regionstyrelsen.

Regionstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, avtalsansvarig, ekonomiansvarig, regionsekreterare samt övriga ledamöter. En representant från Skånes Unga Byggare ska vara adjungerad, det vill säga får vara med och tycka på möten men har ingen rösträtt.

Uppdaterad: