Näta Skåne

Är du kvinna i byggbranschen? Då kan du bli aktiv i Näta, nätverket för kvinnor i Byggnads! Näta är en mötesplats för kvinnor att träffas, utbyta erfarenheter och utbilda sig. Näta finns för att stötta, stärka och behålla tjejer i byggbranschen.

Syfte

  • Stärka: Genom utbildning och organisering, för att få mer inflytande och makt över kvinnors situation som minoritet i byggbranschen. Med kunskap blir vi starkare och utvecklas tillsammans.
  • Stötta: Genom att nätverka och dela erfarenheter. Den centrala nätverksträffen är en mötespunkt för att stötta varandra och bilda lokala nätverk.
  • Behålla: Genom att stötta och stärka värnar vi om att alla ska kunna arbeta i byggbranschen oavsett kön.


Mål


  • Att byggbranschen ska vara ett möjligt och naturligt val för kvinnor att söka sig till och att branschen ser människor och inte kön vid anställningar.
  • Att kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män på politiska, ekonomiska och sociala plan.
  • Att vi är opinionsbildare och skapa debatt genom att belysa viktiga frågor ur ett jämställdhetsperspektiv.
  • Att alla ska känna ansvar för att behålla och stötta kvinnor så de stannar och trivs i branschen.


Frågor Näta driver

Näta driver frågor som att byggbodarna ska ha sanitetspåsar på toaletterna och att separata omklädningsrum ska vara en självklarhet på varje arbetsplats. Men också att andelen kvinnor bland förtroendevalda och ombudsmän ska öka.

Tack vare Nätas arbete har Byggnads bland annat en jämställdhetsansvarig i varje region. De följer Byggnads jämställdhetsplan och driver frågor för ökad jämställdhet i byggbranschen.

Nästa Näta-träff:

Datum: 9-10 augusti

Plats: Backagården

Regional konferens på Backagården
Äntligen är det dags för Näta Skånes årliga regionala nätverksträff!
Tycker du som vi att det är kul och givande att träffa och utbyta erfarenheter med andra kvinnliga byggarbetare? Då är detta något för dig!

Du kommer att få lära dig mer om maktutövning, härskartekniker och hur du kan bemöta dem för att sila snacket och upptäcka att det finns andra kvinnliga förebilder inom byggbranschen.
Vi äter god mat och övernattar på härliga Backagården i Höör den 9-10 augusti.

Anmäl dig via www.byggnads.se/skanemoten

 

Kontakt Näta Skåne

Uppdaterad: