Broschyrer från Byggnads om försäkringar.

Försäkring och Rehab

Som medlem i Byggnads Skåne är du försäkrad och har även möjlighet att få stöd och hjälp i rehabärenden.

Försäkringar

Som medlem i Byggnads Skåne ingår flera försäkringar i ditt medlemskap. Du har även möjlighet att utöka ditt försäkringsskydd om du vill.

Läs mer om Försäkringar

Rehab

Din arbetsgivare har rehabiliteringsansvar och skyldighet att hjälpa dig. Som medlem i Byggnads kan du vända dig till oss om du känner att din arbetsgivare inte tar sitt ansvar. Det finns en mängd olika insatser som kan sättas in beroende på vad problemet är och Byggnads Skånes rehabansvarige kan hjälpa till att hitta rätt insats och att lägga upp en rehabplan. Du kan även få stöd i möten med arbetsgivaren, hjälp med ansökningar och i kontakt med Försäkringskassan.

Om du vill komma i kontakt med en försäkringsinformatör, har frågor om försäkringar eller om rehabsärenden kontakta oss på 010-601 10 06 eller skane@byggnads.se

Uppdaterad: