Rapport om kortare arbetstid

Publicerad:

Under hösten så har styrelsen i Byggnads GävleDala behandlat en rapport om arbetstidens utveckling som heter ”Dags för kortare arbetstid?” Rapporten har skrivits av regionens vice ordförande Lars Jonsson som ett examensarbete för Byggnads spetsutbildning Bildningsbyrån.

Rapporten går igenom arbetstidens och semesterns utveckling i lag och avtal i Sverige och några andra jämförbara länder i Norden. Den visar också två exempel på arbetsplatser som genomfört kortare arbetstid och vad det gett för resultat. Genomgången visar att Sverige har längst veckoarbetstid av de nordiska länderna.

Lördagen den 26 november behandlades rapporten av Byggnads GävleDalas högsta beslutande organ Regionfullmäktige som då ställde sig bakom rapporten som sin egen och beslutade att ge Byggnads GävleDalas styrelse i uppdrag att arbeta opinionsbildande för att minska arbetstidsmåttet för samtliga löntagare.

Rapporten finns i sin helhet för dig som vill läsa den i denna länk:

Rapport kortare arbetstid

Uppdaterad: