Extra Regionfullmäktige

Publicerad:

Då Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm valdes till ny LO-ordförande har förbundsstyrelsen kallat till extra förbundsfullmäktige på Rönneberga den 19 november 2024 där valet av ny förbundsordförande skall förrättas.

Nomineringstopp till den centrala valberedningen är den 13 oktober 2024.

Med anledning av detta har regionstyrelsen i Byggnads GävleDala beslutat att hålla ett extra regionfullmäktige den 26 september 2024 klockan 18:30 för att fastställa en nominerad. Mötet kommer att hållas digitalt.

Nominering avslutas på extra regionfullmäktige varvid valet genomförs.

För att valberedningen ska ha ett genomarbetat förslag tar valberedningen tacksamt emot förslag från kretsarna i anslutning till kretsmötena vecka 34 och 35.

 

Eventuella frågor och nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Henrik Selin.

henrik.selin@byggnads.se 

072-717 11 86

Uppdaterad: