Första maj 2016 i Borlänge

Första maj 2016 i Borlänge. Stor uppslutning på arbetarrörelsens högtidsdag.

Fotograf: Kalle Sätterström

Borlänge

Ordinarie ledamöter:
Yngve Rönnstedt
Peter Andersson
Peter Tägt
Michael Mohlin
Märcis Drozdovs
Ove Amarov 
Jens Thunmarker
Jim Bäckman
Magnus Thunell

Suppleanter:
Fredrik Andersson
Hampus Hedman
Lennart Johansson
Nils Persson
Matti Hietala
Henrik Stenberg

Uppdaterad: