Byggnads GävleDala

Faluns kretsordförande Jan Hall ser vi här tvåa från vänster i bakre ledet tillsammans med övriga kretsordförande från Dalarna. Möte med verksamhetsrådet måndag 25 april 2016.

Fotograf: Kalle Sätterström

Falun

Ordinarie ledamöter:
Olle Jacks
Tommy Jernberg
Jan Hall
Jan Bergfeldt
Isabell Andersson
Mats Broman
Kristoffer Tinnerholm
Anette Dahlberg
Sofia Johansson

Suppleanter:
Anders Ax
Christer Larsson
Åke Morelius
Fredrik Hallbom
Jens Hallbom
Torbjörn Karlsson

Uppdaterad: