Avtalsteckning med Byggnads (svenska bolag)

För att avtal ska kunna ingås med Byggnads ska följande uppgifter skickas in. Samtliga handlingar ska skickas i ETT mail till Byggnads (om dokumenten är större än 30 MB så skicka istället två till fyra meddelanden samtidigt). Byggnads sparar inte ofullständiga handlingar.

Dokumentationskrav

 1. Ämnesraden på mejlet ska innehålla företagets fullständiga namn och organisationsnummer/skattenummer.
 2. Registreringsbevis från Bolagsverket.
  Dokumentet får inte vara äldre än en månad.
 3. Företaget ska ha registrerat verklig huvudman hos Bolagsverket.
 4. Företaget ska vid avtalsteckningen visa upp att avtal är tecknat med ID06 inklusive ID06 Stamp samt antal utfärdade ID06-kort. Företaget ska vid avtalsteckningen även kunna visa att ID06 Stamp Rapport + har aktiverats. Klicka här för att aktivera ID06 Stamp Rapport +.
 5. Registerutdrag från Skatteverket: Beslut om godkännande av svensk F-skatt, beslut om registrering för arbetsgivaravgifter samt beslut om momsregistrering.
 6. Samtliga kontaktuppgifter till firmatecknaren och företaget.
 7. Uppgifter om din beställare: Arbetsplatsadress och vilket arbete som ska utföras, samt kopia på entreprenadkontraktet.
  OBS! Om entreprenadkontrakt saknas ska en utförlig beskrivning på vad för arbete och av vilken beställare arbetet ska utföras hos översändas från din beställare tillsammans med kontaktuppgifter till beställaren.
 8. Anställningsavtal ska skickas in för samtliga arbetstagare som omfattas av Byggnads avtal. Samtliga avtal ska vara underskrivna av den anställde. Vid avtalsteckningen kan regionen kräva att samtliga anställda som omfattas av avtalet ska medverka.
 9. Om företaget redan har Foraförsäkringar ska avtalsnummer anges (sju siffror). Om företaget inte har Foraförsäkringar så tecknas detta genom undertecknandet av hängavtalet. Företaget ska fylla i länkad blankett och ta med den till avtalsteckningen. Det är obligatoriskt med Foraförsäkring för alla som tecknar kollektivavtal. Alla anställda måste ha svenskt personnummer eller samordningsnummer. Ett samordningsnummer söks hos Skatteverket. Alla som ska arbeta i Sverige har rätt att få ett samordningsnummer.  
 10. Företaget ska ingå avtal om företagshälsovård som uppfyller Byggnads företagshälsovårdspolicy. Byggnads rekommenderar att avtal tecknas med företagshälsovård som är medlem i Sveriges företagshälsor. Ett undertecknat avtal ska skickas in.

Att tänka på

 • Avtal kan endast tecknas när samtliga handlingar har inkommit.
  Observera att Byggnads inte sparar ofullständiga handlingar.
 • Kopior på samtliga dokument ska insändas via mail före avtalsteckningen, kopiorna ska vara scannade i PDF format och sändas i ett gemensamt mail.
 • När samtliga handlingar har inkommit tar Byggnads kontakt med företaget och bokar tid för avtalsteckning, detta sker i normalfallet inom ca 6–8 veckor.
 • Vid avtalsinformationen ska firmatecknaren närvara.
 • Vid avtalsteckning ska firmatecknaren närvara, regionen kan även kräva att samtliga kollektivanställda som omfattas av Byggnads avtal närvarar.
 • Genomgång av avtalet sker på svenska. För det fall företagets representant inte behärskar svenska språket ska företaget ordna och bekosta auktoriserad tolk till detta möte.

Att tänka på

Byggnads tar ut en serviceavgift på för närvarande 3 501 kr per år.

Byggnads tar även ut en årlig tillsynsavgift. Avgiften baseras på antalet anställda i företaget. Läs mer om de olika tillsynsavgifterna här

Uppdaterad: