Dokumentskrav för avtalsteckning med Byggnads (svenska bolag)

Ämnesraden på mailet ska innehålla företagets fullständiga namn, organisationsnummer/skattenummer samt D-U-N-S nummer

För att avtal ska kunna ingås med Byggnads, ska följande uppgifter skickas in:

 • Registreringsbevis från Bolagsverket
  Dokumentet får inte vara äldre än en månad.
 • Skatteverkets beslut om godkännande av svensk F-skatt, Skatteverkets beslut om registrering för arbetsgivaravgifter samt Skatteverkets beslut om momsregistrering.
 • Samtliga kontaktuppgifter till firmatecknaren och företaget.
 • Uppgifter om din beställare: Arbetsplatsadress och vilket arbete som ska utföras, kopia på entreprenadkontraktet.
 • Anställningsavtal ska skickas in för samtliga arbetstagare som omfattas av Byggnads avtal. Samtliga avtal ska vara underskrivna av den anställde.
 • Om företaget redan har FORA-försäkringar ska avtalsnummer anges (sju siffror). Om företaget inte har FORA försäkringar så tecknas detta i samband med att hängavtalet skrivs. Företaget ska fylla i länkad blankett. Det är obligatoriskt med FORA-försäkring för alla som tecknar kollektivavtal.
 • Företaget ska ingå avtal om företagshälsovård som uppfyller Byggnads företagshälsovårdspolicy. Ett undertecknat avtal ska skickas in.

Att tänka på

 • Avtal kan endast tecknas när samtliga handlingar har inkommit.
 • Samtliga dokument ska insändas i original eller kopia.

Avtalsteckning

Då handlingarna inkommit tar Byggnads kontakt med företaget och bokar in en tid för avtalsteckningen.

Administrationsavgift

Byggnads tar ut en administrationsavgift på för närvarande 2 839 kr per år.

Uppdaterad: