Dokumentskrav för avtalsteckning med Byggnads (svenska bolag)

Ämnesraden på mailet ska innehålla företagets fullständiga namn, organisationsnummer/skattenummer samt D-U-N-S nummer

För att avtal ska kunna ingås med Byggnads, ska följande uppgifter skickas in:

 • Registreringsbevis från Bolagsverket
  Dokumentet får inte vara äldre än en månad.
 • Registerutdrag från Skatteverket: Beslut om godkännande av svensk F-skatt, beslut om registrering för arbetsgivaravgifter samt beslut om momsregistrering.
 • Samtliga kontaktuppgifter till firmatecknaren och företaget.
 • Uppgifter om din beställare: Arbetsplatsadress och vilket arbete som ska utföras, kopia på entreprenadkontraktet.
 • Anställningsavtal ska skickas in för samtliga arbetstagare som omfattas av Byggnads avtal. Samtliga avtal ska vara underskrivna av den anställde.
 • Om företaget redan har FORA-försäkringar ska avtalsnummer anges (sju siffror). Om företaget inte har FORA försäkringar så tecknas detta i samband med att hängavtalet skrivs. Företaget ska fylla i länkad blankett. Det är obligatoriskt med FORA-försäkring för alla som tecknar kollektivavtal.
 • Företaget ska ingå avtal om företagshälsovård som uppfyller Byggnads företagshälsovårdspolicy. Ett undertecknat avtal ska skickas in.

Att tänka på

 • Avtal kan endast tecknas när samtliga handlingar har inkommit.
 • Samtliga dokument ska insändas i original eller kopia.

Avtalsteckning

Då handlingarna inkommit tar Byggnads kontakt med företaget och bokar in en tid för avtalsteckningen. Avtalet undertecknas efter fysisk genomgång av avtalet på Byggnads ansvariga region.

Administrationsavgift

Byggnads tar ut en administrationsavgift på för närvarande 2 976 kr per år.

Uppdaterad: