Lagbasutbildning

Lagbaskursen består av en introduktion och en lagbasutbildning på sammanlagt 5 dagar, fördelat på två kurstillfällen.

Syfte och mål med utbildningen

Kursdeltagaren ska efter kursen ha kunskaper om rollen som förtroendevald och sin lagliga plattform. Ha djupare kunskaper om den arbetsrättsliga lagstiftningen samt veta skillnaden mellan lag och avtal. Ha kunskap för att klara uppdraget som facklig företrädare på arbetsplatsen.

Innehåll

• Att vara ledare, konsten att leda en grupp • Att representera sina arbetskamrater och Byggnads • Uppträdande och bemötande i dagliga möten och förhandlingar • Hur skapar man väl fungerande arbetslag • Rättigheter och skyldigheter • Byggavtalets lönebestämmelser • Ny- och ombyggnadslistan samt andra vanligt förekommande tidsättningssystem. • Avstämningsbara parametrar • Ekonomi • Arbetskraftsplanering • Mängdning och uträkning av avgående och tillkommande arbeten • Hantering nedlagd tid • Uttag underlag • Avstämningar

Tidsomfång

5 dagar (totalt 40 timmar) fördelat på två kurstillfällen. Kursen går en gång på våren och en gång på hösten. Kursen genomförs främst som internat (övernattning) på Viskadalens Folkhögskola.

Målgrupp

Lagbasar

Förkunskaper

Påfarten och FFV-Grund

Ekonomi

Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Byggnads står för resersättning och kurskostnader. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Inplanerade utbildningsdatum:

Granskad: