Byggnads Västerbotten

För Styrelsemedlemmar

Ordförandeutbildning - I denna studiesirkel som genomförs av ABF , får du lära dig det viktigaste för att kunna leda ett möte och föreningens verksamhet. Man berör även ledarskap, hur man får andra att uträtta saker och ting. Utbildningen genomförs under två heldagar med mellanliggande arbete. När du anmäler dig anmäls du per automatik till båda träffarna    
Umeå 9/9 +7/10,  Lycksele 10/9 + 8/10 , Skellefteå  11/9 + 9/10
Sista anmälan: 9/8

Valberedare- Bli trygg i din roll som valberedare! tbildningen genomförs under en heldag.
Umeå  9/9 , Lycksele 10/9 , Skellefteå 11/9
Sista anmälan : 9/8


Sekreterare-
Lär dig hantverket som det faktiskt innebär tt vara en god sekreterare! Utbildningen genomförs under en heldag.
Umeå 30/9, Lycksele 1/10, Skellefteå 2/10
Sista anmälan 30/8

Anmälan sker till Gunnar Homlund tel 070-661 68 69  gunnar.holmlund@byggnads.se  alt till Carina Lundmark
tel 072-599 18 44  carina.lundmark@byggnads.se

Granskad: