För Styrelsemedlemmar

Ordförandeutbildning - I denna studiesirkel som genomförs av ABF , får du lära dig det viktigaste för att kunna leda ett möte och föreningens verksamhet. Man berör även ledarskap, hur man får andra att uträtta saker och ting. Utbildningen genomförs under två heldagar med mellanliggande arbete. När du anmäler dig anmäls du per automatik till båda träffarna    


Valberedare- Bli trygg i din roll som valberedare!  Utbildningen genomförs under en heldag.


Sekreterare-
Lär dig hantverket som det faktiskt innebär att vara en god sekreterare!  Utbildningen genomförs under en heldag.

Anmälan sker till Gunnar Holmlund tel: 010-601 12 48
alternativt  till Carina Berglund  tel: 010-601 12 44

Uppdaterad: