MB Intro och Steg 1

Du , medlemmen och förbundet

Syfte och mål med utbildningen
Kursdeltagaren ska efter kursen ha grundläggande kunskaper om förhandlingssystemet, viktiga lagar och regler samt utvecklingsavtalet.

Innehåll
• Avtal och förhandlingar
• Lagar och regler
• Utvecklingsavtal och förtroendemannalagen i praktiken
• Förhandlingsstrategi

Tidsomfång
4 heldagar (totalt 32 timmar) fördelat på ett kurstillfällen. Kursen genomförs främst som internat (övernattning).

Målgrupp
MB-ledamöter.

Förkunskaper
Påfarten

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Byggnads står för resersättning och kurskostnader. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Uppdaterad: