Byggnads Västerbotten

För Skyddsombud

Kurserna för skyddsombud består av flera etapper där du går kurser under en period på fyra år

Arbetsmiljöansvarig/RSO

Anders Morin tel 010-601 12 40

Anmälan görs av arbetsgivaren på Byggbranschens utbildningscenter 
Arbetsgivaren står för kurskostnaden och lön under utbildningen

Grund

Påfarten (1dag)  

Steg 1

Introduktionsdag (1 dag)

År 1

BAM, Starkurs (3 dagar )     Umeå  2022-02-14  - 2022-02-16
                                    
arbetsgivare anmäl här

 År 2

Prevention 1 ( 1 dag )    Umeå  2022-02-21 
                                        
arbetsgivare anmäl här 

År 3

Samverkan och förändringsarbete (2 dagar) 
Umeå 2022-03-22 -  2022-03-23

arbetsgivare anmäl här 
                                                                               

År 4

Prevention 2 (1 dag)   Umeå  2022-02-22
arbetsgivare anmäl här 
                                       

De viktigaste föreskrifterna ( 1 dag)   Umeå 2022-02-18
Arbetsgivare   anmäl här 

Granskad: