För Skyddsombud

Kurserna för skyddsombud består av flera etapper där du går kurser under en period på fyra år

Arbetsmiljöansvarig/RSO

Anders Morin tel 010-601 12 40

Vad gör ett skyddombud?

Arbetsuppgifter:

* skall delta i det tidiga skedet vid uppstart av nya projekt.

* bevaka att arbetsmiljön är bra och följer regler som lag och AFS anger.

* kontrollera att företaget bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete   (kontinuerligt undersöka risker, bevaka att dessa åtgärdas och följa upp att arbetsmiljöarbetet bedrivs regelmässigt)

* delta och aktivt medverka i de skyddsronder som genomförs på arbetsplatsen

* rapportera brister i arbetsmiljön

* stoppa arbete som kan innebära omedelbar och allvarlig skada

* informera nya arbetskamrater om arbetsmiljön, särskilda risker som finns på arbetsplatsen, var/vilken skyddsutrustning som finns och hur den fungerar 

* verka för att arbetskamraterna på arbetsplatserna bryr sig om arbetsmiljön

* arbeta strategiskt och delta i planeringen av arbetsplatsen
 
* ha ett nära samarbete med HSO (Huvudskyddsombud), RSO (Regionalt skyddsombud), HAM (Handläggare för arbetsmiljöfrågor) och arbetsmiljöombud

* vara engagerad och deltar i kretsverksamheten

* värva och organisera nya medlemmar

Hur blir man skyddsombud?
Man blir vald till skyddsombud via sina arbetskollegor och utses av regionstyrelsen. Det krävs även att man går en del utbildningar.
En del av utbildningarna är i samverkan med Byggföretagen och din arbetsgivare gör en anmälan via länkarna nedan eller på Byggbranschens utbildningscenter .

Byggnads egna utbildningar blir du kallad till.

 

Anmälan görs av arbetsgivaren på Byggbranschens utbildningscenter 
Arbetsgivaren står för kurskostnaden och lön under utbildningen

Grund

Påfarten (1dag)  

Steg 1

Introduktionsdag (1 dag)

År 1

BAM, Starkurs (3 dagar )    
Umeå  2024-03-20 - 2024-03-22,   2024-09-09-2024-09-11
                                               
                                    
arbetsgivare anmäl här

 År 2

Prevention 1 ( 1 dag )    Umeå 2024-10-15
                                        
arbetsgivare anmäl här 

År 3

Samverkan och förändringsarbete (2 dagar) 
Umeå 2023-11-20 - 2023-11-21 , 2024-11-26- 2024-11-27

arbetsgivare anmäl här 
                                                                               

År 4

Prevention 2 (1 dag)   Umeå 2024-11-12
arbetsgivare anmäl här 
                                       

De viktigaste föreskrifterna ( 1 dag)    Umeå  2024-10-01
Arbetsgivare   anmäl här 

Uppdaterad: