För Försäkringsinformatörer

Över hela Sverige pågår ett omfattande arbete med att hindra smittspridning av Corona-viruset . Detta innebär att bl.a. följande åtgärder vidtas i LO-distrktet i Norra Sverige: Samtliga Facket försäkrar utbildningar som är planerat ställs in och utbildningarna hålls via webben istället .

Du finner information om utbildningarna här och likaså datum för utbildningaran . Är du Försäkringsinformatör anmäler du dig själv där til den utbildning du skall genomföra . Har du inte gått någon utbildning tidigare så är det Grundutbildningen du skall gå och därefter Vidareutbildningen varje år därefter


Har du gått Grundutbilningen via Avtalat är det dags att gå LO:s utbildning i Medlemsförsäkring .
Denna hålls digitalt 29 November . Även ett fysiskt möte komer att hållas , datum ej klart

Kontakta Byggnads för att anmäla dig

 

Granskad: