Byggnads Västerbotten

För Försäkringsinformatörer

Över hela Sverige pågår ett omfattande arbete med att hindra smittspridning av Corona-viruset . Detta innebär att bl.a. följande åtgärder vidtas i LO-distrktet i Norra Sverige: Samtliga Facket försäkrar utbildningar som är planerat ställs in och utbildningarna hålls via webben istället .

Du finner information om utbildningarna här och likaså datum för utbildningaran . Är du Försäkringsinformatör anmäler du dig själv där til den utbildning du skall genomföra . Har du inte gått någon utbildning tidigare så är det Grundutbildningen du skall gå och därefter Vidareutbildningen varje år därefter

 

Granskad: