FFV Grund steg 2

Lagstiftning och praktisk tillämpning av uppdraget

Syfte och mål med utbildningen
Ge förtroendvalda kunskaper om vilka lagar och regler som gäller kring uppdraget. Genomgång av arbetsmiljölagar och avtal. Sammanfattning av de båda stegen.

Innehåll (ett urval)

FörtroendemannalagenAnställningskydd (Las)ArbetsmiljölagenByggnads mål och visionerReflektion kring utbildningen och uppdraget

Tidsomfång
2 heldagar (totalt 16 timmar) fördelat på ett kurstillfällen. Kursen genomförs främst som internat (övernattning).

Målgrupp
FFV

Förkunskaper
Påfarten, Steg 1 FFV.

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Byggnads står för resersättning och kurskostnader. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Planerade utbildningsdatum 2023 :

 

Granskad: