För fackligt förtroendevalda FFV

Som FFV är du arbetskamraternas röst och håller samman medlemmarna. Du är informationsmottagare och kontaktperson till företaget.

Grundutbildning FFV

4 dagar uppdelade på två tillfällen , steg 1 och steg 2

Steg 1
Medlemsskap, kollektivavtal och arbetsmarknad (2 dagar)
Steg 2
Påverka på arbetsplatsen. Lagstiftning och praktisk tillämpning av uppdraget (2 dagar)

 

Min Arena
Målgrupp: Förtroendevalda                                                                                

6F Vår värdegrund & ideologi
Målgrupp: Förtroendevalda

Vald på Jobbet
ABF utbildning för dig som valts till ett förtroendeuppdrag. Grunden för fackföreningsrörelsenenligt lag. Vår förreningsidé, kollektivavtalet, rättigheter och skyldigheter. Förtroendemannalagen mm

Granskad: