MB Steg 3

Laget på arbetsplatsen

Syfte och mål med utbildningen Kursdeltagaren ska efter kursen ha goda kunskaper om de lagar som är våra främsta verktyg samt ha genomfört mer komplicerade förhandlingsövningar

Innehåll • Medbestämmandelagen–fördjupning • Förtroendemannalagen–fördjupning • Förhandlingssövning

Tidsomfång
3 dagar (totalt 24 timmar). Kursen genomförs främst som internat (övernattning).

Målgrupp
MB-ledamöter.

Förkunskaper Påfarten, Introduktion till uppdraget och Steg 1 och Steg 2 MB-utbildningen.

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Byggnads står för resersättning och kurskostnader. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Uppdaterad: