Ferielöner på Byggavtalet, Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, Plåt- och Ventilationsavtalet samt Entreprenadmaskinavtalet 2022

Information om ferielöner på Byggavtalet samt Plåt- och Ventilationsavtalet

Byggavtalet

Överenskommelse om ferielön  fr o m läsårets slut 2021 t o m läsårets slut 2022. 
Lön utges enligt följande:

Elev som genomgått andra året på Byggprogrammet i gymnasieskolan 102 kr/tim.
Elev som genomgått första året i gymnasieskolans Byggprogram, 92 kr/tim.
Övriga 82 kr/tim
Semesterersättning enligt lag utbetalas av företaget.

Plåt- och Ventilationsavtalet:

Utbetalningsnivå                                                              2020-12-01          2022-05-01
Elev som har avslutat årskurs 2 inriktning
byggnadsplåt, ventilationsplåtslageri eller                      117,09 kr              120,30 kr
ventilationsmontage

Elev som går årskurs 1 eller 2 i gymnasieskolans
Byggprogram eller VVS- och fastighetsprogram             101,00 kr             103,10 kr

Övriga                                                                                       84,20 kr               85,90 kr

Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt avtal.

Uppdaterad: