Ferielöner 2024

Information om ferielöner på samtliga avtalsområden.

Byggavtalet

Från läsårets slut 2023/2024 t o m läsårets slut 2024/2025.

Elev som genomgått andra året på Byggprogrammet i gymnasieskolan 111 kr/tim.
Elev som genomgått första året i gymnasieskolans Byggprogram, 100 kr/tim.
Övriga 89 kr/tim.


Entreprenadmaskinavtalet

Elev som gått två år på gymnasium 111 kr/tim.
Elev som gått ett år på gymnasium 100 kr/tim.
Övriga elever 89 kr/tim.


Plåt-  och ventilationsavtalet

Elev som genomgått andra året på Plåtslageriprogrammet i gymnasieskolan GR V 1701 – 2550 131,10 kr/tim.
Elev som går eller genomgått första året på gymnasieskolas Byggprogram GR V 0 - 850 112,40 kr/tim.
Övriga Gr 1x0,5 93,65 kr/tim


Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyla
Rekommendationen gäller 6 juni 2024 till 5 juni 2025.

Elev som har genomgått första året: 102,50 kr/tim eller 17 835 kr/mån.
Elev som har genomgått andra året: 114,00 kr/tim eller 19 836 kr/mån.
Elev från grundskolan som har sökt VVS- och Fastighetsprogrammet: 88,50 kr/tim eller 15 399 kr/mån.


Glasmästeriavtalet

119,40 riktmärke första steget i lärlingstrappan

 

Inför Målarförbundets uppgång i Byggnads 2024-05-21;


Kollektivavtal för Måleriyrket


Från och med 1 maj 2024 till 30 april 2025.

Elev som genomgår gymnasieskolans byggprogram, inriktning måleri, kan anställas för viss tid för feriearbete i måleriföretag.
Vid ferieanställning t o m skollovet mellan årskurs 1 och 2 utgår lön som för utbildningsperioden 1–1 700 timmar. Vid ferieanställning därefter utgår lön som för utbildningsperioden 1 701–3 400 timmar:

Mellan åk 1 och åk 2: 111,25 kr/tim.
Ferielön därefter 122 kr/tim.
Annan studerande elev än som genomgår gymnasieskolans byggprogram, inriktning måleri, kan under ledighet från studier anställas för viss tid för feriearbete i måleriföretag. Detta gäller dock endast till det kalenderår eleven ska fylla 25 år. För sådant feriearbete utgår lön enligt följande:

Fr o m det år eleven fyller 15, 83,44 kr/tim
Fr o m det år eleven fyller 18, 111,25 kr/tim.
Fr o m det år eleven fyller 20, 122 kr/tim.


Lackavtalet
Från och med 1 maj 2024 till 30 april 2025.

Lackbiträde 17 år 98,29 kr/tim eller 17 200,75 kr/mån.
Lackbiträde 18 år 138.29 kr/tim eller 24 200,75 kr/mån.
Lackbiträde 18 år eller äldre som arbetat minst 1 år i yrket 148,02 kr/tim eller 25 903,50 kr/mån.

Uppdaterad: