Byggnads MellanNorrland

Regionsstyrelsen

Regionsstyrelsen för Byggnads MellanNorrland har följande
sammansättning för år 2018.

 

 

 

Ordinarie
Jim Sundelin
Håkan Solander
Magnus Ragnarsson
Karl Sifvertsson
Tommy Almqvist
Örjan Edström
Jan-Erik Jonsson
Thomas Olsson
Erik Åslund
Max Fredriksson
Torsten Olsson
Andreas Näslund
Patrik Jonsson


Bredbyn
Timrå
Sundsvall
Svenstavik
Sundsvall
Kramfors
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Sundsvall
Östersund
Sundsvall
Örnsköldsvik
Östersund


Ordförande
Ekonomiansvarig
Avtalsansvarig
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

 

 

 

Suppleanter
Ida Nordlöf
Andreas Nilsson
Christer Sjölund
Erik Englund
Jan Anders Jakobsson
Jan Scherdin
Peter Stålnacke
Anton Jonsson
Erik Brunnström
Lars Westman
Lennart Pettersson
Arne Westin
Erik Sahlberg

Revisorer
Gunnar Sivertsson
Torbjörn Sundström
Kent Björk


  

Uppdaterad:
Kategorier: