Regionstyrelsen

Regionstyrelsen för Byggnads MellanNorrland har följande
sammansättning för år 2022

Regionstyrelsen

 

Ordinarie
Jim Sundelin
Peter Björklund
Magnus Ragnarsson
Karl Sifvertsson
Tommy Almqvist
Henrik Svelander
Roger Andersson
Niklas Hall
Robert Höglund
Christer Sjölund
Arne Westin
Mikaela Edin
Torsten Olsson

Suppleanter
Patrik Almgren
Erik Brunnström
Lars Westman
Cory Bartholomew

Revisorer
Kent Björk
Andreas Nilsson
Christer Aronsson


Ordförande
Ekonomiansvarig
Avtalsansvarig
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

 

 

Granskad: