Byggnads MellanNorrland

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen för Byggnads MellanNorrland har följande
sammansättning för år 2020

Regionstyrelsen

 

Ordinarie
Jim Sundelin
Håkan Solander
Magnus Ragnarsson
Karl Sifvertsson
Tommy Almqvist
Andreas Näslund
Patrik Jonsson
Niklas Hall
Robert Höglund
Christer Sjölund
Arne Westin
Mikaela Edin
Patrik Almgren

Suppleanter
Jan Schedin
Erik Brunnström
Evelina von Sneidern
Henrik Svelander

Revisorer
Jonas Furuholm
Torbjörn Sundström
Kent Björk


Ordförande
Ekonomiansvarig
Avtalsansvarig
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

 

 

Granskad: