Regionstyrelsen

Regionstyrelsen för Byggnads MellanNorrland har följande
sammansättning för år 2023

Regionstyrelsen

 

Ordinarie
Jim Sundelin
Peter Björklund
Magnus Ragnarsson
Karl Sifvertsson
Tommy Almqvist
Henrik Svelander
Cory Bartholomew
Niklas Hall
Patrik Almgren
Christer Sjölund
Arne Westin
Mikaela Edin
Torsten Olsson

Suppleanter
Magnus Åkerberg
Erik Brunnström
Lars Westman
Alexander Bergkvist

Revisorer
Kent Björk
Andreas Nilsson
Christer Aronsson


Ordförande
Ekonomiansvarig
Avtalsansvarig
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

 

 

Granskad: