Byggnads MellanNorrland

Arbetsmiljö

Varje år vecka 43 har Byggnads Arbetsmiljövecka där skyddsombud i hela landet gör extra kontroller. 2021 fokuserar vi extra på belastningsergonomi.

 

Under vecka 43 genomför Byggnads Arbetsmiljövecka och skyddsombud i hela landet gör extra kontroller. 
Här hittar du material att använda på skyddsronder.

Granskad: