Byggnads MellanNorrland

Arbetsmiljö

Under vecka 43 varje år sätter Byggnads extra fokus på arbetsmiljöfrågorna i byggbranschen. 2021 fokuserar vi extra på förebyggande ergonomi mot skador.

 

Under vecka 43 genomför Byggnads Arbetsmiljövecka och skyddsombud i hela landet gör extra kontroller. 
Här hittar du material att använda på skyddsronder.

Granskad: