Byggnads MellanNorrland

Regionsfullmäktige Byggnads MellanNorrland

Regionsfullmäktige är Byggnads MellanNorrlands högsta beslutande organ. Regionsfullmäktige består av ledamöter som valts av medlemskretsarna. Ledamöterna väljs på fullmäktiges årsmöte.

Inför regionsfullmäktige möten så finns kallelse, dagordning, protokoll och andra handlingar tillängliga för behöriga, därför behövs det ett lösenord för att få tillgång till handlingarna.

Lösenordet får ledamöterna med den utskickade kallelsen.
(det kommer att komma ett nytt lösenord i kallelsen och ett sms)

Viktigt att du meddelar oss aktuella mobilnummer. 

OBS Som ersättare till regionsfullmäktige blir du personligt kallad av oss, om ordinarie ledamot ej kan närvara.

Regionfullmäktige är den 29 november 2020

Det blir videomöten på Quality Hotel i Sundsvall, Folkets Hus i Östersund och Elite Hotell i Örnsköldsvik


Kallelse och dagordning 

  • Kallelse Regionfullmäktige 
  • Dagordning 
  • Verksamhetsberättelse
  • Bokslut 
  •  

  

 
Protokoll

Granskad: