Byggnads MellanNorrland

Regionsfullmäktige Byggnads MellanNorrland

Regionsfullmäktige är Byggnads MellanNorrlands högsta beslutande organ. Regionsfullmäktige består av ledamöter som valts av medlemskretsarna. Ledamöterna väljs på fullmäktiges årsmöte.

Inför regionsfullmäktige möten så finns kallelse, dagordning, protokoll och andra handlingar tillängliga för behöriga, därför behövs det ett lösenord för att få tillgång till handlingarna.

Lösenordet får ledamöterna med den utskickade kallelsen.
(det kommer att komma ett nytt lösenord i kallelsen och ett sms)

Viktigt att du meddelar oss aktuella mobilnummer. 

OBS Som ersättare till regionsfullmäktige blir du personligt kallad av oss, om ordinarie ledamot ej kan närvara.

Regionfullmäktige är den 24 mars 2021 - Digitalt möte via Teams
Tid: Uppkoppling och avprickning 08:30
Mötet börjar kl 09:00 - 14.15   
(OBS ändra beräknad sluttid)

Instruktioner för Teams

Kallelse och dagordning 

 

   

 

Protokoll

Granskad: