Underentreprenörer

När företag som tecknat kollektivavtal med Byggnads ska anlita en underentreprenör måste anmälan till berörd region i Byggnads alltid göras i god tid innan arbetet startar.

När ni avser anlita en underentreprenör  fyller ni som beställare i avsedd blankett (som ni finner längst ned på sidan) tillsammans med avsedd underentreprenör och mailar en kopia till berörd avdelning. 

Observera: med berörd avdelning/region avses den avdelning/region inom vars område företaget har sitt säte. Det spelar alltså ingen roll var arbetet kommer utföras eller vilken region underentreprenören tillhör, i och med att det är beställaren som ansvarar för att kontrollera underentreprenör och göra förstagångsanmälan till Byggnads. Regionen kan sedan komma att vidarefördela anmälan till annan region inom Byggnads om ärendet bedöms behöva lokal hantering.

Denna sida gäller för beställare i region MellanNorrland. Maila blanketten till uemellannorrland@byggnads.se 

Blankett för förstagångsanmälan av underentreprenör:

Beställaren är ett bygg- eller maskinföretag: 

UE2021

Beställaren är ett VVS-, plåt-, eller glasföretag: 

UE95 (utskriftsversion)

UE95 (webbversion)

Uppdaterad: